ସ୍କ୍ରିନ୍ ରିଡର screen-reader

ସ୍କ୍ରିନ୍ ରିଡର' ମାଧ୍ୟମରେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମନେ ୱେବସାଇଟକୁ ସୁବିଧାରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ସହ ଏଥିରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହୋଇପାରିବେ। ଦୟାକରି ନିମ୍ନରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ମାଗଣା/ଦେୟଯୁକ୍ତ ସପ୍ଟୱୟାରକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ।

ବିଭିନ୍ନ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରିଡର ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସାରଣୀରେ ଉପଲବ୍ଧ

ବିଭିନ୍ନ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରିଡର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ
ସ୍କ୍ରିନ୍ ରିଡର ୱେବସାଇଟ ମାଗଣା /ବ୍ୟବସାୟିକ
ଥଣ୍ଡର http://www.screenreader.net/index.php?pageid=2(External website that opens in a new window) ମାଗଣା
ନନ୍ ଭିଜୁଆଲ୍ ଡେସ୍କଟପ୍ ଆସେସ୍(NVDA) http://www.nvda-project.org/ (External website that opens in a new window) ମାଗଣା
ସିଷ୍ଟମ ଆସେସ୍ ଟୁ ଗୋ http://www.satogo.com/ (External website that opens in a new window) ମାଗଣା
ୱେବ ଏନିହୋୟାର http://webanywhere.cs.washington.edu/wa.php (External website that opens in a new window) ମାଗଣା
ହାଲ୍ http://www.yourdolphin.co.uk/productdetail.asp?id=5 (External website that opens in a new window) ବ୍ୟବସାୟିକ
ଯସ୍ http://www.freedomscientific.com/jaws-hq.asp (External website that opens in a new window) ବ୍ୟବସାୟିକ
ସୁପରନୋଭା http://www.yourdolphin.co.uk/productdetail.asp?id=1 (External website that opens in a new window) ବ୍ୟବସାୟିକ
ୱିଣ୍ଡୋଜ୍-ଆଇଜ୍ http://www.gwmicro.com/Window-Eyes/ (External website that opens in a new window) ବ୍ୟବସାୟିକ

ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପଠାନ୍ତୁ

ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଯଦି କୌଣସି ଉତ୍ତର ନପାନ୍ତି, ତେବେ ଆମ ପାଖକୁ ସିଧାସଳଖ ଲେଖନ୍ତୁ।

captcha image
loading
ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପଠାନ୍ତୁ
rotate

ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ୱେବସାଇଟକୁ ଲାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ ମୋଡରେ ଦେଖି ହେବନାହିଁ। ସଠିକ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ପୋଟ୍ରେଟ୍ ମୋଡରେ ରଖନ୍ତୁ।